Sản phẩm  Build PC - PC Gaming

Lựa chọn

-4%
Máy tính bộ HVC-01
4.990.000₫ Tiết kiệm: 200.000₫ 5.190.000₫
-3%
Máy tính bộ HVC-02
5.890.000₫ Tiết kiệm: 200.000₫ 6.090.000₫
-3%
Máy tính bộ HVC-04
7.340.000₫ Tiết kiệm: 250.000₫ 7.590.000₫
-3%
Máy tính bộ HVC-06
8.040.000₫ Tiết kiệm: 250.000₫ 8.290.000₫
-2%
Máy tính bộ HVC-03
8.350.000₫ Tiết kiệm: 200.000₫ 8.550.000₫
-3%
Máy tính bộ HVC-05
9.090.000₫ Tiết kiệm: 300.000₫ 9.390.000₫
11.790.000₫
11.990.000₫
17.690.000₫
18.390.000₫