Sản phẩm  Đầu ghi Camera

Lựa chọn

-15%
Đầu ghi 4 kênh TVI Hikvision DS-7104HGHI-F1
1.625.000₫ Tiết kiệm: 285.000₫ 1.910.000₫
-15%
Đầu ghi 4 kênh TVI Hikvision DS-7104HQHI-F1/N
2.160.000₫ Tiết kiệm: 380.000₫ 2.540.000₫
-15%
Đầu ghi 4 kênh TVI Hikvision DS-7204HQHI-F1/N
2.525.000₫ Tiết kiệm: 445.000₫ 2.970.000₫
-15%
Đầu ghi 8 kênh TVI Hikvision DS-7108HGHI-F1
2.525.000₫ Tiết kiệm: 445.000₫ 2.970.000₫
-15%
Đầu ghi 8 kênh TVI Hikvision DS-7108HQHI-F1/N
3.485.000₫ Tiết kiệm: 615.000₫ 4.100.000₫
-15%
Đầu ghi 8 kênh TVI Hikvision DS-7208HQHI-F1/N
3.842.000₫ Tiết kiệm: 678.000₫ 4.520.000₫
-15%
Đầu ghi 16 kênh TVI Hikvision DS-7116HGHI-F1
4.090.000₫ Tiết kiệm: 720.000₫ 4.810.000₫
-15%
Đầu ghi 16 kênh TVI Hikvision DS-7116HQHI-F1/N
5.705.000₫ Tiết kiệm: 1.005.000₫ 6.710.000₫
-15%
Đầu ghi 16 kênh TVI Hikvision DS-7216HQHI-F1/N
6.545.000₫ Tiết kiệm: 1.155.000₫ 7.700.000₫
-15%
Đầu ghi 16 kênh TVI Hikvision DS-7216HQHI-F2/N
7.505.000₫ Tiết kiệm: 1.325.000₫ 8.830.000₫