Sản phẩm  CAMERA

Lựa chọn

-15%
Camera Hikvison 1Mp DS-2CE16C0T-IRP ( Vỏ Nhựa)
502.000₫ Tiết kiệm: 88.000₫ 590.000₫
-15%
Camera Hikvison 1Mp DS-2CE56C0T-IRP ( Vỏ nhựa)
502.000₫ Tiết kiệm: 88.000₫ 590.000₫
-15%
Camera Hikvison 1Mp DS-2CE16C0T-IR ( Vỏ sắt)
587.000₫ Tiết kiệm: 103.000₫ 690.000₫
-15%
Camera Hikvison 1Mp DS-2CE56C0T-IR ( Vỏ sắt)
587.000₫ Tiết kiệm: 103.000₫ 690.000₫
-15%
Camera Hikvison 2Mp DS-2CE56D0T-IRP ( Vỏ nhựa)
867.000₫ Tiết kiệm: 153.000₫ 1.020.000₫
-15%
Camera Hikvison 2Mp DS-2CE16D0T-IRP ( Vỏ nhựa)
867.000₫ Tiết kiệm: 153.000₫ 1.020.000₫
-15%
Camera Hikvison 1Mp DS-2CE16C0T-IT3
952.000₫ Tiết kiệm: 168.000₫ 1.120.000₫
-15%
Camera Hikvison 2Mp DS-2CE16D0T-IR ( Vỏ Sắt)
978.000₫ Tiết kiệm: 172.000₫ 1.150.000₫
-15%
Camera Hikvison 2Mp DS-2CE56D0T-IR ( Vỏ sắt)
978.000₫ Tiết kiệm: 172.000₫ 1.150.000₫
-17%
Camera IP Wifi Slepem
990.000₫ Tiết kiệm: 200.000₫ 1.190.000₫
-15%
Camera Hikvison 1Mp DS-2CE16C0T-IT5
1.065.000₫ Tiết kiệm: 185.000₫ 1.250.000₫
-15%
Camera Hikvison 2Mp DS-2CE56D0T-IT3
1.233.000₫ Tiết kiệm: 217.000₫ 1.450.000₫
-15%
Camera Hikvison 3Mp DS-2CE56F1T-IT3
1.283.000₫ Tiết kiệm: 227.000₫ 1.510.000₫
-15%
Camera Hikvison 3Mp DS-2CE56F1T-ITM
1.283.000₫ Tiết kiệm: 227.000₫ 1.510.000₫
-15%
Camera Hikvison 3Mp DS-2CE16F1T-IT
1.283.000₫ Tiết kiệm: 227.000₫ 1.510.000₫
-15%
Camera Hikvison 2Mp DS-2CE16D0T-IT3
1.284.000₫ Tiết kiệm: 226.000₫ 1.510.000₫
-15%
Camera Hikvison 2Mp DS-2CE16D0T-IT5
1.453.000₫ Tiết kiệm: 257.000₫ 1.710.000₫
-15%
Camera Hikvison 3Mp DS-2CE16F1T-IT3
1.513.000₫ Tiết kiệm: 267.000₫ 1.780.000₫
-15%
Đầu ghi 4 kênh TVI Hikvision DS-7104HGHI-F1
1.625.000₫ Tiết kiệm: 285.000₫ 1.910.000₫
-15%
Camera Hikvison 3Mp DS-2CE16F1T-IT5
1.675.000₫ Tiết kiệm: 295.000₫ 1.970.000₫